Doku blog

2008.10.18: Orbán Viktor a Nemzeti Csúcson

2012. október 18. - doku.blog.hu

4 évvel ezelőtt Orbán Viktor a gazdasági válság kitörésekor értékelte az ország helyzetét. Szerinte az MSZP, és nem a világválság okozta alapvetően a válságot, ezért csak a leváltásuk adhat választ a problémákra. Ostorozta az MSZP megszorító intézkedéseit, azok helyett a gazdaság élénkítését javasolta. Érdekes, hogy a "reform" szó akkor még szerepelt Orbán eszköztárában: "… arra a kérdésre, hogy mit kell tenni, azt mondhatom Önöknek: adó- és járulékreform kell, foglalkoztatási reform kell, fejlesztéspolitikai reform kell, politikai és kormányzati reform kell. És a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség ezekben a reformkérdésekben, és csak ezekben a reformkérdésekben hajlandó együttműködni, és hajlandó összefogni." (Kiemelések tőlem.)Köszönöm szépen, Elnök Úr! Jó napot kívánok mindannyiuknak!

Akik itt ülünk az asztal körül, mindannyian irányítunk szervezeteket, és vezettünk már tanácskozást. Ezért mindannyian tudhatjuk, ha egy tanácskozás első öt hozzászólója azzal kezdi mondandóját, hogy megpróbálja megérteni, miért van itt, mi az értelme a tanácskozásnak, megpróbálja megválaszolni a kérdést, miért is jöttünk össze, akkor biztosak lehetünk abban, hogy ez a tanácskozás előkészítetlen, ötletszerű és átgondolatlan. Mindaz, ami az elmúlt percekben történt, pontosan visszaigazolja a Köztársasági Elnök Urunk szavait.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Sok szó esett már a válság okairól, hallottunk a liberalizmus végéről, a pénzkapitalizmus válságáról vagy a bankrendszer ellenőrzésének hiányáról. A valódi ok azonban a válság mögött meghúzódik, az pedig nem más, mint az emberi gyarlóság. Ezt a válságot emberek okozták. Emberi gyarlóság okozta: pénzéhség, kapzsiság, mértéktelenség és nyerészkedés. Milliárdos vállalat- és bankvezetőknek csak az járt a fejükben, hogyan és miképpen lehetne újra és újra, egyre csak több és több pénzt begyűjteni. Loptak – beszéljünk egyenesen –, csaltak, hazudtak, adatokat hamisították meg, és eltitkolták a valóságot.

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség az európai kereszténydemokrata pártok közösségéhez tartozik, ezért mi azt javasoljuk az egész világnak, de magunknak is, hogy térjünk vissza az őszinteség, az átláthatóság, a törvénytisztelet és a mértéktartás erényeihez. Azt gondoljuk, hogy a szociális piacgazdaság, amely egykoron Európát felemelte, alkalmas társadalmi és gazdasági keret lehet ehhez.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Azt is mindannyian tudjuk, hogy az a válság, amelytől a világ szenved, Magyarországot mélyebben és súlyosabban érinti, mint más országokat. Magyarország ugyanis egy legyengített ország. Nem volt olyan régen, amikor még erős, élenjáró, sikeres és tiszteletre méltó ország volt Magyarország. Azóta ezt az országot tönkretették, nyakig eladósították, sereghajtóvá minősítették, megbecsülését elvesztettük, lesajnált országgá lettünk. Mondjuk ki, hogy nem az emberek tehetnek erről. Nem ők tehetnek Magyarország mai helyzetéről, akik becsülettel végzik a dolgukat, és értéket teremtenek. Nem azok, akik becsülettel nevelik a gyerekeiket. Nem azok, akik gondoskodnak mindennap a családjukról. És nem azok, akik a munkájukkal a hátukon viszik az országot. Az országot a politikai vezetők tették tönkre. Ők sodorták bajba, elsősorban is a kormányzásért felelős és sikertelen szocialisták. A felelőtlen politika vezette ide Magyarországot. Volt hat esztendő. Építhettek volna erős gazdaságot, ehelyett legyengítették. Csökkenthették volna az adókat, ehelyett folyamatosan emelték. Csökkenthették volna az államadósságot, de az egyfolytában nőtt. Munkahelyeket is teremthettek volna, de évről-évre nő a munkanélküliség. Megbecsülhették volna a dogozó magyarokat, ehelyett hátat fordítottak nekik, sőt megrendítették a családok szociális biztonságát.

Miért ültünk hát össze, tisztelt Hölgyeim is Uraim? Beszéljünk egyenesen, nem a világválság miatt vagyunk itt. Nem a magyar gazdasági helyzet miatt vagyunk itt. Hiszen más országok sem hívtak össze ilyen furcsa gyülekezetet, mint amilyen a mienk. Helyette felelősen, gyorsan fontos döntéseket hoztak. Lássuk be, azért vagyunk itt, mert a magyar kisebbségi kormány tehetetlen a válsággal szemben, és maga ez a találkozó ennek a ténynek a bizonyítéka. Persze már ez is eredmény; legalább az egész ország láthatja, hányadán is állunk.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Mit várhatunk ilyen körülmények között egy ilyen se füle, se farka tanácskozástól. Próbáljuk megfogalmazni az együttlétünk értelmes céljait. Talán két dologról tudunk beszélni. Arról, mit kell tenni, és mi az, amit nem szabad tennünk. Ha számba akarjuk venni, mi az, amit tennünk kell, először is javaslom, hogy mondjuk ki, hogy az a politika, amely ide juttatta az országot, kudarcot vallott; a felelőtlen kisebbségi politika megbukott. Másodszor mondjuk ki közösen, hogy ezt a válságot nem lehet csak úgy megúszni. Nem lehet csak úgy átvészelni vagy kibekkelni. Ezt a válságot le kell győzni! Magyarországnak ebből a válságból megújulva kell kikerülnie. Ha mi nem győzzük le ezt a válságot, akkor a válság győz majd le bennünket. Miután pedig ezt a válságot a régi és megbukott politikával nem lehet legyőzni, ezért változásra, új politikára van szüksége Magyarországnak.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ugyanis a válságot nem a kormány, nem az elit, még csak nem is az efféle találkozók győzik majd le. Ezt a válságot legyőzni egyedül Magyarország polgárai lesznek képesek. Azok az emberek, akik tettrekészek, akik vállalkozni akarnak, akik értéket akarnak teremteni, vagyis a vállalkozó szellemű magyarok. Ezért fel kell szabadítani az ország lefojtott energiáit! Azokat az energiákat, amit a rossz kormánypolitika eddig el- és lefojtott. El kell hárítani a munka elől az akadályokat és a gátakat, mert ez torlaszolja el a sikerhez vezető utat. Ez a kormány feladata, ezért kell meggyőződésünk szerint egy új növekedési programot meghirdetni. Mit nem szabad tennie a kormánynak, tisztelt Hölgyeim és Uraim, ma Magyarországon? Meggyőződésem szerint először is nem szabad a válság terheit az emberekre, a családokra és a vállalkozásokra hárítani. Másodszor: nem szabad felborítani a családok szociális egyensúlyát. Fenn kell tartani a létbiztonság, az egészséges élet és a tanulás lehetőségét is. Harmadszor: nem szabad elvenni az emberek maradék kedvét, hitét és erejét abban, hogy kihúzhatják, hogy ők képesek lesznek arra, hogy kihúzzák a bajból Magyarországot. És végül nem szabad szembemenni Európával, az európai megoldásokkal.

Ha körülnézünk az Európai Unióhoz tartozó államokban, azt látjuk, mindenki azon dolgozik, minden kormány azért feszíti meg az erejét, hogy a pénzügyi válságból nehogy reálgazdasági válság legyen. Ezért megszorítás helyett pénzt pumpálnak a gazdaságba, élénkíteni akarnak, és adót csökkentenek. Ha azonban jól értettem az előttem szólók szavait, akik felelősek Magyarország gazdaságpolitikájáért, úgy látom, hogy Magyarországon valami egészen más készül. Ami itt most kibontakozó félben van, az egy megszorító csomag. Annak a politikának a folytatása, ami ide juttatott bennünket. Mondjuk ki egyenesen: a miniszterelnök azért hízeleg, azért lett hirtelen kezes bárány a fasisztázó, vádaskodó, gyűlölködő, acsarkodó vezetőből, hogy lenyelesse velünk a békát. Hogy lenyelesse Magyarországgal azt a békát, amit megszorításnak neveznek.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az elmúlt hat évben megtanultuk, hogy a nadrágszíjhúzás, a megszorítás a szocialisták afféle csodafegyvere. Olyan csodapirula, amit a zugboltocskákban lehet vásárolni, és egyformán jó a súlyfelesleg leadására meg a hajhullás megállítására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Abban persze a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség minden vezetője egyetért, hogy összefogásra van szükség. A kérdés csak az, hogy mi ellen kell összefognunk. Kedves Barátaim! Összefognunk a kormány által tervezett megszorító csomag ellen kell. Rá kell venni a Parlamentet, a parlamenti képviselőinket meg kell győzni afelől, hogy utasítsák el ezt a készülődőfélben lévő csomagot, és helyette lépjünk egy másik útra. Helyette lépjünk a növekedés útjára, hirdessünk meg közösen egy növekedési programot. Ennek középpontjában kétségkívül az adócsökkentés áll majd, de azt is világosan meg kell mondanunk Magyarország polgárainak, hogy az adócsökkentés önmagában nem elegendő. Vele együtt más dolgoknak is meg kell történniük. Minek is? Először is politikai változásnak.

Kedves Szocialista Barátaink! Lássák be végre, hogy Önök évente 400 milliárd forintjába kerülnek Magyarországnak. Önök minden egyes, két gyermeket nevelő magyar családnak évente 160 ezer forintjába kerülnek azért, mert eljátszották a hitelüket, vele együtt Magyarország hitelét, és ezért nekünk ennyivel magasabb kamat mellett adnak csak kölcsönöket, hogy finanszírozzuk a magyar gazdaságot. Évente 400 milliárd forintba kerülnek nekünk. Részben azért, mert mindenkit átvertek, mindenkinek hazudoztak, de nemcsak ezért, kedves Barátaim, hanem azért is, mert meghirdettek minden héten egy-egy újabb és újabb programot, és egyetlenegyet sem voltak képesek végigvinni. Ez a vezetési válság. Ennek a vezetési válságnak az árát ma mindannyian együtt fizetjük meg. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a vezetési válság megoldása nem ennek a tanácskozásnak a feladata. Ez azoknak a feladata, lehetősége és kötelessége, akik vállalkoznak az ország kormányzására. Ezért nagy tisztelettel arra kérjük a magyar szocialistákat, oldják meg végre az ország vezetési válságát, és takarítsanak meg évi 400 milliárd forintot Magyarország polgárainak.

Az adócsökkentéssel, tisztelt Hölgyeim és Uraim, – a politikai változáson túl – együtt kell járnia a korrupció visszaszorításának. Nemzetközi elemzők szerint évente mintegy 200 milliárd forintot fecsérelünk el korrupció miatt a közpénzekből. Az adócsökkentéssel együtt csökkenteni kell az adminisztratív terhelést, és a bürokráciát vissza kell szorítanunk! Három év alatt, mondják a nemzetközi elemzők, hét százalékos növekedést érhetünk így el. Ez évi 200 milliárd forint.

És végezetül az Európai Unióból érkező pénzeket is át kell csoportosítanunk! Ma a kis- és középvállalkozásoknak az Európai Unióból érkező források 3,5 százaléka jut. Nem szégyen ez, tisztelt Hölgyeim és Uraim? 3,5 százaléka! Hát célozzuk meg, csoportosítsuk át az összegeket, hogy legalább 30 százaléka az Unióból érkező forrásoknak a magyar kis- és középvállalkozások termelését segítse elő. Vagyis összefoglalóan arra a kérdésre, hogy mit kell tenni, azt mondhatom Önöknek: adó- és járulékreform kell, foglalkoztatási reform kell, fejlesztéspolitikai reform kell, politikai és kormányzati reform kell. És a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség ezekben a reformkérdésekben, és csak ezekben a reformkérdésekben hajlandó együttműködni, és hajlandó összefogni.

Meggyőződésem, hogyha ezeket a lépéseket megtesszük, akkor létrejönnek egy jelentős adócsökkentés feltételei anélkül, hogy veszélyeztetnénk a szociális biztonságot, és fenntartsuk mindemellett a pénzügyi egyensúlyt. Tehát szociális biztonság, és a pénzügyi egyensúly fenntartása mellett is lehet adót csökkenteni, ha végrehajtjuk az általunk javasolt lépéseket.

Sokan teszik fel a kérdést, miért jöttünk el egyáltalán ide? Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kénytelenek vagyunk ilyen egyenesen, világosan és őszintén fogalmazni. Hát, kedves Barátaim, nem azért jöttünk el, én személy szerint nem azért jöttem ide, hogy egy kifáradt, kiégett, és az emberek újabb tizedelésére készülő hatalmi elitnek nyújtsak segítséget. Mi a Fideszből azért jöttünk el ide, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy az országnak nyújtsunk segítséget, és erre minden alkalmat meg is fogunk ragadni. Összefogásra van szükség, hogy megvédhessük a munkahelyeket, hogy megvédhessük a családok megélhetését. Egy nemzeti növekedési programra van szükségünk, ami köré az összefogást létre tudjuk hozni. Az is nyilvánvaló ugyanakkor, hogy homlokegyenest ellenkező irányba együtt elindulni nem tudunk. Ezért szeretnék világosan fogalmazni, elutasítjuk a megszorítást, és nagyon határozottan képviselünk egy növekedési programot!

Azért jöttünk el, hogy figyelmeztessük Magyarország polgárait, még a mai pénzügyi válságnál is nagyobb veszély leselkedik ránk, ami nem más, mint a kormány rossz válasza a pénzügyi válságra. Ez a rossz válasz elszegényedést, munkanélküliséget és nélkülöző családokat eredményez. Azért jöttünk el ide, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarország minden polgára megtudhassa: van más választás, van más lehetőség, van más út, van más gazdaságpolitika. Olyan, amely legyőzni a válságot, amely felszabadítja az energiákat, és újra erőssé teszi Magyarországot. Arra kérjük a kormányzókat, értsék meg végre, Magyarország bizonyítani akar. Magyarország többre képes annál, mint amit ma teljesít.

Mi a Fidesz – Magyar Polgári Szövetségből érkezünk ide; hiszünk abban, hogy Magyarország többre képes, és biztosak vagyunk abban, hogy ezt be is fogja bizonyítani. Hálás szívvel köszönjük a meghívást, és örülünk, hogy itt lehetünk.

Forrás: http://reakcio.wordpress.com/2008/10/18/orban-viktor-beszede-a-nemzeti-csucson/

 

A bejegyzés trackback címe:

https://doku.blog.hu/api/trackback/id/tr802881532

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.